098 891 4444 (Đặt hàng)
0932 012 325 (Bảo hành)

Cổng tự động âm sàn

Motor cổng âm sàn SUBWAY - BENINCA

Ứng dụng cổng âm sàn SUBWAY

  • Nhà thông minh, cổng biệt thự 1 cánh 2 cánh cao cấp.
  • Cổng mở tần suất trung bình.
  • Ứng dụng cổng công ty hay nhà máy, chu kì làm việc cao.
  • Cổng mở đa mục đích sử dụng.