098 891 4444 (Đặt hàng)
0932 012 325 (Bảo hành)

CỬA TỰ ĐỘNG KYK - HÀN QUỐC

Cửa trượt tự động KYK Hàn Quốc DC 90

Cửa trượt tự động KYK Hàn Quốc DC 90 sản xuất 100% nhà máy tại Hàn Quốc, ứng dụng cửa chuyện dụng bệnh viện,siêu thi,sân bay,cửa hàng kinh doanh.

Cửa bán tự động KYK HD 80S Hàn Quốc

Cửa bán tự động KYK HD 80S Hàn Quốc khắc phục các yếu điểm liên quan đến tự động hóa, vận hành không cần sử dụng nguồn điện.

Cửa trượt xếp lớp telescopic KYK Hàn Quốc

Cửa trượt xếp lớp telescopic KYK về nguyên lý vận hành, thông số kỹ thuật, cài đặt vận hành giống như cửa trượt tự động 1 cánh 2 cánh.

Cửa trượt bán tự động KYK HD 120D

Cửa trượt bán tự động KYK HD 120D Hàn Quốc giá rẻ vận hành không cần nguồn điện lắp đặt cửa tàu hỏa 5 sao cao cấp Việt Nam.